Bytový dům Kavčí Hory

Praha, Česká Republika, 2010

Bytový dům se nachází na rovinatém pozemku, z jižní strany přiléhající k parku u České televize.Na severní hranici se nachází geologický zlom,který pokračuje relativně prudkým svahem k ulici Vápencová.V současnosti se na parcele nachází nehodnotný přízemní zděný objekt se sedlovou střechou s přilehlým zděným a plechovým skladem.

Parcela je přístupná z východní strany ulici Nad cementárnou.Cesta je v současné době nepoužívaná a zarostlá náletovými dřevinami.Hmota objektu je posazena na rovinatý terén před severní zlom.Půdorys domu sleduje lichoběžníkový tvar parcely ,jejíž východní část se prudce sbíhá do špičky.Na jižní straně přísně sleduje hranici nezastavitelnosti-zelena plocha.Tento relativně komplikovaný půdorys určuje půdorysnou formu objektu. Podlouhlá hmota je po výšce skládána z 5ti horizontálních desek,které jsou vůči sobě půdorysně posunovány a přetahovány/vyjma severní strany/ a dodávají tak objektu na dramatičnosti.Skleněné fasády jsou hluboce zapuštěny mezi deskami-jsou tak schovány ve stínu horních desek,sklo zůstává transparentní a nereflexuje-budova se tak odhmotňuje.Zapuštěním skleněných fasád do hloubky budovy jsme tak získali průběžné loggie a terasy po celém obvodu budovy ,které jasně odkazuji na bytovou funkci .Povrch budovy tak zůstává plastický.

Blok tohoto horizontálního domu v sobě skrývá 11 luxusních bytů.8 apartmánů v 1.a 2.patře,3.a 4. patro zabírají 3 velkoprostorové mezonetové penthausy. Přízemí je ponecháno v maximální míře volné,tak aby byl navozen pocit levitující hmoty nad terénem.Nicméně je zde umístěna recepce,vstupy do domu a relaxační část, vše však v maximální míře transparentní.Přízemí se odhmotňuje a umožňuje kolemjdoucím prohlédnout skrz přízemí do okolní zeleně.Všechny byty jsou navrženy jako volný plynoucí prostor zakončený skleněnými stěnami s navazujícími terasami ,odkud jsou nádherné výhledy na město a do parku.Krajní byty jsou orientovány do tří světových stran.Byty v prostřední části mají severojižní orientaci.
Podlouhlá horizontální hmota se v panoramatech příliš neprojevuje a z dálkových pohledů navazuje na horizontály objektů České televize a bytových domů v sousedství na východní straně.