Ing. arch. Radan Hubicka

Autorizovaný architekt – člen České komory architektů (ČKA)

1980 – 1985 ČVUT Praha, Fakulta architektury
1985 Architekt, Atelier C 12, Regional design institute Prague
1989 stáž ve studio CBC Paříž
1990 Architect, Architektonické studio Tadeusz Spychala, Vídeň
1991 – 1995 Architekt, Architektonické studio Boris Podrecca, Vídeň
1995 založil svoji vlastní kancelář- Architektonický ateliér Radan Hubička