Villa Podolí I

Praha, Česká Republika, 2000

Tradiční prvorepubliková vila z roku 1928 byla přestavěna a dostavěna pro potřeby bydlení nových majitelů. Vila se nachází v Praze na západním svahu nad řekou s panoramatickým výhledem na město. Hlavním momentem je zrekonstruování vily v duchu dvacátých let, osvobození vnitřních prostor, jejich otevření výhledům a vyzdvižení zahrady do úrovně přízemí. Radikálním zásahem bylo vybourání západní fasády a vestavění nové dvoupatrové haly. Před takto uvolněné prostory byla předsazena transparentní stěna, orámovaná masivním travertinovým rámem. Vznikl tak jistý harmonický protiklad, kdy skleněná stěna kontrastuje s plnými plochami nenápadného prvorepublikového zevnějšku a předsazení se jasně odděluje od starého.

Přes otevřenou stěnu se z volných interiérů otevírají pohledy na Pražský hrad, Vyšehrad a údolí Vltavy. Živý obraz města se tak stal součástí života v domě. Vnitřek vily je ze tří stran uzavřen starými plnými fasádami – stará obálka uzavírá bohatý a působivý interiér. Čtvrtá – odvrácená otevřená fasáda, nepřístupná oku kolemjdoucího – obnažuje interiér a vazby prostorů. Otevřené, propojené prostory přispívají k dobré komunikaci rodiny, kontinuální řešení umožňuje obyvatelům nenápadně přicházet a odcházet. Interiér je koncipován jako volný plán s plynoucím prostorem. Prostor patrové haly, kostka o straně 7m – vévodí interiéru i celému domu. Prostory v přízemí, v patře i suterénu se s ní spojuji několika druhy průhledů. Vědomě je pracováno s protikladem vnitřku a vnějšku, kdy nenápadný exteriér kontrastuje s pestrosti interiéru.