Villy Podoli I+II

Praha, Česká Republika, 2009

Vily se nachází v rezidenční čtvrti Podolí na severozápadním svahu s panoramatickým výhledem na město a řeku Vltavu. Tato čtvrť se stala oblíbeným rezidenčním místem již počátkem minulého století a v okolí najdeme jednak honosné rezidence z této doby, tak i funkcionalistické vily z 30. let. Domy byly postaveny pro mladé rodiny, každá se dvěma dětmi. Hlavní hmoty domů jsou situovány rovnoběžně s ulicí. Oba domy na sebe navazují architektonicky i urbanisticky. Hmotu prvního domu tvoří bílé kvádry na sebe položené v jednom směru rovnoběžně s ulicí. Na střeše posledních dvou užších kvádrů je situována sluneční terasa částečně zakrytá a orámována levitujícím rámem. Druhý dům tvoří kompozice tří bílých kvádrů přesně na sebe položených a vzájemně se do sebe nezakusujících. Prostřední kvádr je otočen o 90 stupňů. Každý kvádr je tvořen třemi plnými stěnami a třemi prosklenými. Orientace plných a prosklených ploch je u všech kvádrů shodná, nehledě na otočení prostředního kvádru. Z důvodů zachování intimity se k sousednímu domu obrací plnými stěnami. Kompozice obou domů je podtržena barevnou rovnováhou, vymezenou od bílé přes šedou k antracitové a lokálně až k černé. Výškové převýšení terénu umožnilo zasunutí vstupních pater s garážemi do terénu a pod zahrady. Nad tyto podzemní části byly umístěny hmoty domů. Monochromatická barevnost exteriérů kontrastuje s barevnou a materiálovou bohatostí interiérů. Dispozice obou domů jsou řešeny jako volně plynoucí prostory vertikálně propojené prostorovým schodištěm. Obytné místnosti a terasy se otevírají výhledům na město a v kontaktu s terénem přechází do zahrady.