Line – Polyfunkční budova

Praha, Česká Republika – Soutěž, První cena, 2010

Dostavba Vítězného náměstí v pražských Dejvicích důsledně vychází z podmínek regulace prostoru a respektuje charakteristické prvky náměstí. Organicky tvarovaná forma multifunkčního objektu navazuje na stavby Antonína Engela; původní zástavbu respektuje v měřítku, ale ve zcela soudobém duchu vnáší do prostoru náměstí současný dynamický prvek. Fasáda domu je řešena horizontálními hliníkovými lamelami, jejichž formování umožňuje vytvořit požadovaný tvar. Konkávní prohnutí objektu vizuálně navazuje na protější budovu Generálního štábu, nároží do ulice Jugoslávských partyzánů je silně akcentované. V interiéru je umístěno atrium sahající až k prosklené střeše.