Rezidenční komplex Lipno

Lipno Nad Vltavou, Česká Republika, 2010 – Soutěž, První cena

V tradiční rekreační oblasti jižních Čech u údolní nádrže Lipno se původně rozkládaly dřevařské osady, odkud se po Vltavě plavilo dřevo. Architektonicko-urbanistická studie rezidenčního komplexu „Na hrázi“ zahrnuje jak samostatné domy, tak bytové domy s více jednotkami. Je zde aplikován princip organického začlenění domů mezi vzrostlé stromy, sklon terénu je řešen umístěním staveb na vysunuté pylony. Z dálkového pohledu pak mezi stromy břehu Lipna nenápadně vystupují dřevem obložené hranoly, jež neruší, ale vytvářejí novou přírodní mozaiku. Cyklistickou stezku vinoucí se po břehu nádrže, jež byla součástí zadání, jsme umístili jako zcela samostatnou linku přímo do vody nádrže. Kopíruje břeh a dává nejen cyklistům, ale i pěším zcela nový pohled na lipenský břeh. Projekt zvítězil ve vyzvané architektonické soutěži, charakterizuje ho střídmé tvarosloví a respekt k tradičním materiálům. Náš pohled na rekreační bydlení je také soudobou interpretací tradičního českého chatařství, jež ale posouváme na zcela novou kvalitativní úroveň.