Polyfunkční centrum Kaohsiung

Kaohsiung, Taiwan, 2010

Návrh vytváří novou ikonu Kaohsiungu. Města budoucnosti,města ,které se stane novym asijským  centrem kultury a je symbolem demokratické a svobodné společnosti 21. století. Navrhujeme budovu, obepínajícího přístavní lagunu,dlouhou oblou strukturu sledující obloukovitý půdorys místa. Hada, který se vine podél pobřeží a vítá nejen připlouvající lodě. Otevřená náruč,která víta příchozí. Bílé boky horizontálních desek a jejich vrstveni odkazují na paluby lodí.Hedvábná stuha/hedvábná stezka/ vznášející se nad ústím Love River do oceánu. MOST ,který spojuje obě části nábřeží,východní a zapadni nábřeží. Symbolizuje  spojení východních a západních  principů,spojení tradice a budoucnosti.Otevřená ,transpa-rentní struktura  symbolizující otevřenou,svobodnou politickou demokracii. Expresivní forma hada v sobě zároveň nese poselství o dynamicky se rozvíjející taiwanské ekonomice  a prosperitě, o významu Kaohsiungu na kulturní a ekonomické mapě světa. Návrh ukazuje, že symbióza tradiční kultury s dynamicky se měnícím globálním světem přináší do života obyvatel Kaohsiungu i všech, kteří sem přijíždějí, nové kvality, otevřené myšlení a globální propojení. Had spojuje, chrání vstup do města a svou měkkou křivkou v zátoce Kaohsiungu laskavě doprovází obyvatele i návštěvníky města.

Vytváříme nový komplex založený na mixu  globálního designu, nejmodernějších high-tech technologiích, tradičních  místních principů.Mix tradičního a západního životního stylu.Harmonie tradice a budoucnosti.Design navrhovaného komplexu vychází z topografie místa-oblouk symbolizuje vítací náruč a bránu do New Kaohsiungu. Expresivní ,dynamické a přitom elegantní a chladné formy  integrují celý komplex do přístavu.Ladné křivky palub a jejich zvlnění  odkazují na pohyb připlouvajících  a odjíždějících lodí v přístavu . Had se vztyčenou hlavou směřující do dálek budoucnosti,stejně jako New Kaohsiung svým pojetím směřuje do budoucnosti.Budova dává novou tvář přístavu.